Laptase mukana Sano ei korruptiolle-kampanjassa

Sano ei korruptiolle on kampanja avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Oikeusministeriön koordinoiman kampanjan tavoitteena on lisätä tietoutta korruptiosta ja korruptiontorjunnasta.

Kampanja kannustaa siihen, että organisaatiot sitoutuvat korruptionvastaiseen toimintaan, huomioivat sisäisessä valvonnassaan erilaiset korruption riskit ja laativat tai päivittävät eettiset ohjeensa.

Korruption kasvot ovat moninaiset ja usein vaikeasti tunnistettavissa. Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Etu on yleensä sellainen, johon sen tavoittelijalla ei todellisuudessa olisi oikeutta. Se parantaa hänen asemaansa ainakin hetkellisesti ja voi olla missä muodossa tahansa. Väärinkäyttö voi olla lainvastaista tai muuten epäeettistä toimintaa. Se vaikeuttaa sekä ihmisten että yritysten mahdollisuuksia saada palveluja ja elää tasa-arvoista, hyvää ja turvallista elämää. 

Kampanjassa mukana olevat yhteisöt ovat sitoutuneet vastustamaan korruptiota ja edistämään avointa, oikeudenmukaista toimintaa. On selvää, että tilitoimistona olemme mukana korruptionvastaisessa työssä.

Tutustu kampanjan verkkosivuun osoitteessa korruptiontorjunta.fi

Takaisin